Biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành của đồng bằng

18/06/2021 198

A. Đồng bằng phần nhiều hẹp ngang.

B. Đồng bằng bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.

C. Đất nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông.

Đáp án chính xác

D. Có một số đồng bằng mở rộng ở các cửa sông lớn

Do biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành dải đồng bằng duyên hải miền Trung nên đất ở đây thường nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông (sgk Địa lí 12 trang 33) => Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,681

Nét nổi bật của địa hình vùng núi Trường Sơn Nam là:

Xem đáp án » 18/06/2021 821

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết hệ thống sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 597

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành của đồng bằng

Nguồn: (Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Theo bảng số liệu trên, năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng năm 2014 là

Xem đáp án » 18/06/2021 448

Lợi ích của việc phát triển các ngành công nghiệp ở địa bàn nông thôn Trung Quốc không phải là

Xem đáp án » 18/06/2021 369

Dân số nước ta năm 2003 là 80,9 triệu người, tốc độ gia tăng dân số là 1,32% và không đổi thì dân số năm 2018 là

Xem đáp án » 18/06/2021 365

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết cây cà phê được trồng nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 352

Vùng núi có các thung lũng sống cùng hướng Tây Bắc - Đông Nam điển hình là:

Xem đáp án » 18/06/2021 340

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỷ trọng của khu vực ngoài nhà nước trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo thành phần kinh tế năm 2007 là

Xem đáp án » 18/06/2021 296

Nội dung nào khng đúng với xu thế của đường lối Đổi mới ở nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 290

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là lớn nhất?

Xem đáp án » 18/06/2021 243

Phạm vi vùng trời của nước ta được xác định.

Xem đáp án » 18/06/2021 228

Hướng thổi thường xuyên của gió Tây ôn đới ở 2 bán cầu là:

Xem đáp án » 18/06/2021 222

Ảnh hưởng của địa hình vùng núi Tây Bắc tới đặc điểm sông ngòi của khu vực này là

Xem đáp án » 18/06/2021 204

Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)

(Đơn vị: Tỉ đồng)

Biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành của đồng bằng

Nếu cho bán kính năm 1996 là 1cm thì bán kính năm 2005 là:

Xem đáp án » 18/06/2021 203

Do biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành dải đồng bằng duyên hải miền Trung nên đất nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông.

Đáp án B

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 40

Do biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành dải đồng bằng duyên hải miền Trung nên


A.

đồng bằng phần nhiều hẹp ngang.

B.

đồng bằng bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.

C.

đất nghèo dinh dưỡng, nhiều cát, ít phù sa.

D.

có một số đồng bằng mở rộng ở các cửa sông lớn.

Do biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành dải đồng bằng duyên hải miền Trung nên


A.

đất nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông.

B.

đồng bằng phần nhiều hẹp ngang.

C.

có một số đông bằng mở rộng ở các của sông lớn.

D.

đồng bằng bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành của đồng bằng