Bị thu hút bởi tiếng Anh là gì

Đăng nhập Đăng kí

 • Lời học viên cũ
 • Khóa học online
 • Tài liệu
 • Từ vựng
 • Hỏi đáp tiếng Anh
 • Lớp TOEIC cấp tốc
 • Bài giảng
 • Giới thiệu

appealed hay fascinated?     Hỏi đáp tiếng Anh  Thể loại câu hỏi: Ngữ pháp  appealed hay fascinated? 0 Thích Không thích

Thắng Phạm  đã hỏi 4 năm trước

I was  by everything about Indonesia, especially the architecture.
(A) appealed
(B) fascinated

Tại sao không thể là appealed mà phải dùng fascinatedạ? 1 Câu trả lời 0 Thích Không thích

thầy Duy TOEIC  đã trả lời 4 năm trước

Động từ fascinate có nghĩa là cuốn hút, nên câu này dùng fascinate ở thể bị động sẽ đúng nghĩa:

I was fascinatedby everything about Indonesia, especially the architecture.
= Tôi đã bị cuốn hút bởi mọi thứ về Indonesia, đặc biệt là lối kiến trúc.

Appeal cũng có nghĩa là cuốn hút nhưng không đúng, vì muốn có nghĩa là cuốn hút ai đó thì nó phải dùng với cấu trúc:

something/somebody appeal to somebody
= cái gì đó/ai đó cuốn hút ai đó

Tức là nó phải có to và dùng ở thể chủ động, không dùng ở thể bị động. Câu trên nếu đổi lại như sau thì mới dùng appeal:

Everything about Indonesia appealed to me.
= Mọi thứ về Indonesia đã cuốn hút tôi.

Please login or Register to submit your answer

Tên người dùng hoặc Địa chỉ Email

Mật khẩu

Tự động đăng nhập

Thể loại câu hỏi

 • Bài tập tiếng Anh (279)
 • Câu hỏi chung (132)
 • Ngữ pháp (850)
 • TOEIC (697)
 • Từ vựng (336)
 • Giới thiệu
 • Đăng kí học
 • Lời học viên cũ
 • Liên hệ

Liên kết

 • Facebook
 • Youtube

Thông tin liên lạc

Điện thoại: 0982 042261 (thầy Duy)

Địa chỉ: 327/30 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

(vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

Email: thayduy@toeicmoingay.com

Copyright © 2021 TOEIC mỗi ngày. All rights reserved.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Bị thu hút bởi tiếng Anh là gì