Bear a striking resemblance nghĩa là gì

"They bear a striking similarity with my own family" "That bears a striking similarity to the kings car."

"They bear a striking similarity with my own family"
"That bears a striking similarity to the kings car." Xem bản dịch   1thích

I get it now :) thanks a lot :) I get it now :)
thanks a lot :)  Xem bản dịch   0lượt thích *"To bear a striking resemblance to" is how to say it (or at least the more common way) >You bear a striking resemblance to your father "to bear a striking resemblance to someone or something" >He bears a striking resemblance to that wanted man, doesn't he?

*"To bear a striking resemblance to" is how to say it (or at least the more common way)
>You bear a striking resemblance to your father
"to bear a striking resemblance to someone or something"
>He bears a striking resemblance to that wanted man, doesn't he? Xem bản dịch   0lượt thích Câu trả lời được đánh giá cao

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.Đăng ký

Video liên quan