Bất tử là gì

Ý nghĩa của từ Bất tử là gì:  Bất tử nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Bất tử. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bất tử mình Còn gọi là trường sinh bất tử (tiếng anh: immortal hoặc immortality) là sinh vật hoặc một người có khả năng sống mãi và không bao giờ chết. Trong thần thoại  [..](Ít dùng) không chết trường sinh bất tử (Trang trọng) (người đã chết, cái có giá trị tinh thần) mãi mãi còn s� [..]

Video liên quan