Bản tường trình học sinh vi phạm

Bạn đang cần tìm Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc? Hoặc đang băn khoăn, lo lắng khi không biết viết bản tường trình sự việc như thế nào, trình bày ra sao? VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn bài hướng dẫn cách viết bản tường trình sự việc đầy đủ, chi tiết và dễ hiểu để bạn nắm rõ nội dung và cách trình bày bản tường trình sự việc đã diễn ra theo đúng hoàn cảnh, mời bạn đọc tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Cách viết bản tường trình

 • 1. Khi nào viết văn bản tường trình?
 • 2. Hướng dẫn cách viết bản tường trình sự việc
 • 3. Thể thức của một văn bản tường trình
 • 4. Mẫu bản tường trình sự việc xảy ra
 • 5. Mẫu bản tường trình tai nạn
 • 6. Mẫu bản tường trình vi phạm nội quy
 • Bản tường trình diễn biến sự việc
 • Mẫu biên bản vụ việc
 • Bản tường trình đã được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

1. Khi nào viết văn bản tường trình?

Khi có một sự việc xảy ra (gây hậu quả xấu) khiến cho người có trách nhiệm (hoặc cấp có thẩm quyền) phải xem xét, người liên quan đến sự việc đó phải viết bản tường trình để trình bày một cách tường tận, rõ ràng sự việc diễn ra, đồng thời phải nêu rõ mức độ trách nhiệm của mình.

Vậy, văn bản tường trình là loại văn bản trình bày để người có trách nhiệm hoặc cấp có thẩm quyền hiểu đúng bản chất sự việc, mà sự việc ấy có liên quan đến người viết tường trình.

2. Cách viết bản tường trình

Viết Bản tường trình không phải một công việc quá phức tạp, ai cũng có thể viết được. Tuy nhiên, viết sao cho đúng, đủ và cho hay thì không phải ai cũng làm được.

Bản tường trình thường chỉ được sử dụng khi có một việc xấu hoặc việc gây hậu quả xấu xảy ra, được lập bởi chính cá nhân người vi phạm hoặc có liên quan. Vì thế, khi lập Bản tường trình phải đảm bảo cung cấp được đầy đủ thông tin sau:

 • Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc.
 • Những người có liên quan đến sự việc.
 • Trình tự, diễn biến sự việc.
 • Nguyên nhân sự việc.
 • Mức độ thiệt hại (nếu có).
 • Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả.

Bản tường trình thường bắt đầu bằng Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa) và kết thúc bằng lời cam kết của cá nhân (cam kết thông tin chính xác hoặc cam kết không tái phạm); ký, ghi rõ họ tên.

Lưu ý: Tường trình là việc một cá nhân tự kể lại sự việc, vì thế, các nội dung kê khai trong Bản tường trình cần đảm bảo chính xác. Bởi người kê khai sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin được trình bày trong Bản tường trình do mình viết.

Hướng dẫn cách viết bản tường trình sự việc

Khi viết văn bản tường trình, ngoài những thể thức bắt buộc (quốc hiệu, tiêu ngữ, người tiếp nhận...) cần nêu đầy đủ những thông tin sau

 • Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc.
 • Những người có liên quan đến sự việc.
 • Trình tự, diễn biến sự việc.
 • Nguyên nhân sự việc.
 • Mức độ thiệt hại (nếu có).
 • Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả.
 • Những đề nghị cụ thể (nếu có).

3. Thể thức của một văn bản tường trình

a) Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa)

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

b) Địa điểm và thời gian tường trình (ghi góc bên phải)

..............., ngày ..... tháng ..... năm .......

c) Tên văn bản (ghi chính giữa và thường dùng chữ đậm hoặc in hoa)

Bản tường trình (Về việc ..............)

d) Người hoặc cơ quan nhận bản tường trình:

Kính gửi: ........................................................................

e) Nội dung tường trình: Tường trình cụ thể, chi tiết diễn biến sự việc.

g) Kết thúc: Lời đề nghị, cam đoan (nếu cần); chữ kí và họ tên của người làm tường trình.

4. Mẫu bản tường trình sự việc xảy ra

Nội dung cơ bản của bản tường trình diễn biến sự việc như sau, mời các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
----------------------------------------

......., ngày.... tháng..... năm.....

BẢN TƯỜNG TRÌNH DIỄN BIẾN SỰ VIỆC XẢY RA

Kính gửi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị).............................

Họ tên:..........................................................................................................................

Sinh ngày:.....................................................................................................................

Quê quán:......................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:..............................................................................................................

Trình độ chuyên môn được đào tạo:.................................................................................

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:.............................................................................

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng........):.......................................................

Hệ số lương đang hưởng:.................................................................................................

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm:...................................................

Tường trình diễn biến sự việc:...........................................................................................

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:.................................................................................

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều.

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.Người viết tường trình
(Ký tên)

5. Mẫu bản tường trình tai nạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

_______________

BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay, vào hồi..giờ ngày.tháng. năm..

Tại:

Chúng tôi gồm có:

1Chức vụ:

2.Chức vụ:

3.Chức vụ: .

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:

Ngày, giờ xảy ra tai nạn:

Nơi xảy ra tai nạn:

Diễn biến vụ tai nạn (nêu chi tiết): ..

Nguyên nhân vụ tai nạn (nêu chi tiết):

Hậu quả:

Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):

1. Người thứ 1:

2. Người thứ 2:..

Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.

Biên bản/Bản tường trình được lập xong vào hồi:.giờ, ngày .. tháng . Năm . tại

XÁC NHẬN

(Chữ ký và dấu của đơn vị tham gia bảo hiểm/cơ quan chủ quản hoặc chính quyền, công an nơi xảy ra tai nạn/người làm chứng)

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ, tên)

6. Mẫu bản tường trình vi phạm nội quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

............, ngày....tháng....năm....

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v vi phạm nội quy)

Kính gửi:..........................................................................................

Họ tên:

Sinh ngày tháng năm:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:.

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm:

Trình tự diễn biến sự việc:

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.Người viết tường trình
(Ký tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Video liên quan