Bài toán quản lý bệnh viện tin học 12

Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (895.25 KB, 36 trang )

Luận
văn văn
cuốicuối
khoá_____Quẩn
Quản
lý bệnh
lý bệnh
nhânnhân
trong
trong
bệnhbệnh
viện________________
viện
Luân
khoá
TRƯỜNG
LỜIĐẠI
MỞHỌC
ĐÂUVINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Cùng với sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhu cầu ứng dụng
công nghệ thông tin ngày càng cao và không ngừng biến đổi. Khi hệ thống càng
phát triển, càng phức tạp thì các phương thức quản lý cổ điển truyền thống sẽ trở
nên cồng kềnh và khó có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của hệ thống.
Đé xử lý các thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và có hiệu quả, đòi hỏi
phải có sự hỗ trợ của một công cụ hiện đại, đó chính là công nghệ thông tin.

TRẦN THỊ HOÀI

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP


Sự phát triển nhảy vọt của công
nghệ thông tin đã tác động mạnh mẽ đến
ĐỀ TÀI:
các hoạt động QUẢN
xã hội, LÝ
làm BỆNH
thay đổiNHÂN
một cách
sâu sắc
đến phong
TRONG
BỆNH
VIỆNcách sống làm
việc của một xã hội. Công nghệ thông tin đã trở thành trụ cột chính của nền kinh
CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
tế tri thức, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý các hoạt động xã hội
và nghiên cứu khoa học được nhiều người quan tâm. Phạm vi ứng dụng của
công
nghệ thông tin ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực: truyền thông, đo lường,
tự
động hoá, quản lý các hoạt động của con người và xã hội. Những lợi ích mà các
phần mềm ứng dụng mang lại là đáng kể: xử lý thông tin nhanh chóng, chính
VINH - 5/2006
xác, khoa học, giảm bớt nhân lực và công sức, phí tổn thấp và hiệu quả công
việc
nâng cao một cách rõ rệt.
2

1Luân văn cuối khoá

Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện

thông tin trường Đại Học Vinh đã giảng dạy và chí bảo những vấn đề liên quan
đến đề tài. Xin cảm ơn người thân và bạn bè đã giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi
suốt
quá trình học tập và hoàn thành luận văn.

Trần Thị Hoài
ĐẶT VẤN ĐÈ
7. Lí do chọn đề tài
Sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả của kỹ thuật máy tính đã tạo cho
tin
học những ứng dụng rộng rãi trong hầu hết mọi lĩnh vực hiện nay. Công tác quản
lý là một công việc quan trọng không thẻ thiếu trong bất kì một tổ chức hay
cộng
đồng nào, trước kia việc quản lý chỉ thực hiện bằng sổ sách giấy tờ, như vậy rất
tốn công sức và thời gian hơn nữa hiệu quả công việc lại không cao vì vậy việc
đưa Tin học vào quản lý là rất cần thiết và đáng quan tâm. Tin học đã góp phần
tự động hoá phần lớn vào công việc có nhiều phức tạp này

Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An là một trong những trung tâm
3


Luân văn cuối khoá

Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện


biết vấn đề của người giải quyết bài toán sâu sắc đến đâu, người đó cần phải nắm
rõ những đặc trưng của bài toán, cân nhắc những điểm mạnh yếu của môi trường
xung quanh bài toán để chọn được công cụ thích hợp.
Bài toán quản lý cần cần hai loại công cụ chính là hệ quản trị cơ sở dữ
liệu
để xây dựng và quản lý dữ liệu cho hệ thống và ngôn ngữ lập trình để xây dựng
chương trình. Với nhu cầu và khả năng cung cấp hiện nay thì có rất nhiều hệ
quản trị cơ sở dữ liệu bổ trợ cho việc quản lý tốt như Access hoặc Oracle Server
nhưng vì lý do trên mà tôi đã quyết định chọn hệ quản trị Access làm hệ quản trị
cơ sở dữ liệu cho bài toán
Với Access thì cho phép nhiều ngôn ngữ khác nhau truy cập dữ liệu của
nó một cách dễ dàng và thuận tiện. Tuy nhiên Visual Basic là ngôn ngữ truy cập
dữ liệu Access đơn giản và thuận tiện nhất, nên tôi đã chọn nó để xây dựng
chương trình quản lý này.
CHƯƠNG I
ĐẶC TẢ BÀI TOÁN QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TRONG BỆNH VIỆN
I. ĐẶC TẢ BÀI TOÁN
Hệ thống quản lý bệnh nhân là một hệ thống giúp cho chúng ta quản lý
bệnh nhân đã và đang điều trị tại bệnh viện, cũng như trong quá trình khám chữa
bệnh của bệnh nhân tại bệnh viện. Quản lý việc thanh toán tạm ứng của bệnh
nhân với bệnh viện cũng như của bệnh viện với bảo hiểm y tế, quản lý lượng
bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện trong những khoảng thời gian xác định.
Đồng thời chúng ta đi thống kê số lượng bệnh nhân mắc phải một số căn bệnh
nào đó để đưa ra phương pháp điều trị và đề phòng. Hệ thống bao gồm các bộ
phận với các chức năng cụ thể sau:
1. Tổ chức hệ thống
a. Quản iý một sô thông tin về nhân viên làm việc tại bệnh viện
- Quản lý họ tên của cán bộ (chủ yếu là Y, Bác sĩ).


4


Luận văn cuối khoá_____Quẩn lý bệnh nhân trong bệnh viện________________
- Và quản lý một số thông tin khác của cán bộ để phục vụ cho việc
quản lý bệnh nhân cũng nhu quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân trong
bệnh viện đuợc dễ dàng hơn như: khoa, chuyên môn, chức vụ.

b. Quản lý dữ liệu về bệnh nhân điều trị tại bệnh viện

Khi một bệnh nhân đến bệnh viện để khám chữa bệnh ta cần lưu trữ
những
thông tin sau:

- Ọuản lý họ tên bệnh nhân (họ và tên bệnh nhân quản lý riêng).
- Ọuản lý địa chỉ bệnh nhân (quản lý địa chỉ tới mức xã).
- Quản lý bảo hiểm y tế của bệnh nhân, (nếu bệnh nhân có thẻ bảo hiểm

y

5


Luân văn cuối khoá

Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện

+ Nếu bệnh nhân phải nhập viện thì bác sĩ cho một giấy nhập viện, trên đó
ghi đầy đủ thông tin về bệnh nhân, ngày nhập viện, căn bệnh chuẩn đoán và
khoa điều trị sau đó bệnh nhân được đưa đến khoa điều trị.


- Tại khoa điều trị, hàng ngày bệnh nhân được bác sĩ khám lại và cho một
đơn thuốc hàng ngày trên đơn thuốc có ghi đầy đủ tên thuốc số lượng và cách
dùng. Theo định kỳ bác sĩ sẽ khám bệnh lại cho bệnh nhân (tùy theo từng loại
bệnh nhân). Trong quá trình điều trị tại bệnh viện bác sĩ sẽ lập một bệnh án của
bệnh nhân trong đó ghi đầy đủ thông tin về bệnh nhân, căn bệnh mà bệnh nhân
mắc phải cũng như diễn biến quá trình điều trị tại bệnh viện như: thông tin đơn
thuốc, thông tin về sử dụng dịch vụ, thông tin về điều trị, thông tin về chức năng
sống và thông tin về sử dụng vật tư y tế.

6


Luân
Luân
Luân
văn
văn
văn
cuối
cuối
cuối
khoá
khoá
khoá

Quản
Quản
Quản
lýlýbệnh


bệnh
bệnh
nhân
nhân
nhân
trong
trong
trong
bệnh
bệnh
bệnh
viện
viện
viện

SỞ YTheo
TẾ chu kỳ hồ
TỜ
ĐIỀU
TRỊ viện thanh
số toán
vào viện:.......
tháng bệnh
viện phí của bệnh
Khoa:.........................................sổ
sơ:.......................................................
Khoa:............
BỆNH VIỆN-HNĐK
NGHỆhàng

AN
nhân có bảo hiểm y tế với bảo hiểm y tế.
Họ Họ
và tên
bệnh
nhân:............................................................Tuổi:
và tên người bệnh:................................Tuổi:.........................Nam/Nữ:

A - PHẦN NỘP TRƯỚC

Nhóm ĐDV thực hiện
Thành
S
Thàn

h

3. Biểu mẫu 3:
Biểu mẫu
2.5. Những
yêu5:cầu cần giải quyết

B - PHẦN THANH TOÁN THựC TẾ
I. Tiền khám:
- Bệnh nhân có những yêu cầu sau:
II. TỔNG CỘNG TIỀN NGÀY GIƯỜNG

tên bệnh:.......................................................Tuôi:...................Nam/Nữ
bệnh nhân............................................Tuổi.............Giới tính
Họ Họ

tên và
người

+ Tổng chi phí trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Ngày........tháng..........năm 20006

Ngày...tháng ...năm 20006
Khoa
hình ảnh
Bác
sỹ
điều
trị chuẩn đoán
Ngày........tháng....năm
200
TRƯỞNG KHOA ĐIỀU TRỊ

2 Biểu mẫu 2:
ĐÁNH
GIÁ VỂ HỆ
BỆNHIII.
VIỆN
HN ĐA
4.KHOA
BiểuTHỐNG
PHIẾU THÔNG BÁO THUỐC HÀNG NGÀY
mẫu
NGHỆ
AN

4:
9 7 10


Luận văn cuối khoá_____Quẩn lý bệnh nhân trong bệnh viện________________
Hệ thống quản lý bệnh nhân của bệnh viện này hoạt động theo nguyên
tắc,
quy trình chung của nhà nước. Việc lưu trữ và xử lý thông tin được thực hiện
theo cách làm thủ công. Khi xử lý thông tin ngắn và chung nhất được lưu vào
các
biểu mẫu riêng theo nhóm. Tuy nhiên bên cạnh những công việc làm theo thủ
công thì bệnh viện đó cũng sử dụng thêm máy tính nhưng chưa chủ yếu, do đó
có một số ưu và nhược điểm sau:

-

Về ưu điểm:
Cơ cấu đội ngũ y tế, bác sỹ, cán bộ khá đầy đủ do đó công việc được

phân
chia một cách rõ ràng và làm theo đúng nguyên tắc của nhà nước quy định.

11


Luân văn cuối khoá

Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện

quản lý bệnh viện nói chung và quản lý bệnh nhân nói riêng đem lại hiệu qủa

công việc rất cao.
- Hướng khắc phục:
Vì những tồn tại như trên, tôi đã mạnh dạn đưa ra một hình thức quản lý
mới có sự trợ giúp của công nghệ thông tin. Đó là sự xuất hiện của máy tính với
những chức năng kế thừa tương tự như công tác quản lý bệnh nhân đã thực hiện.
Các công việc liên quan tới việc quản lý bệnh nhân sẽ được thực hiện một cách
dễ dàng, nhanh chóng và chính xác, việc tìm kiếm một bệnh nhân, cũng như việc
thống kê bệnh nhân theo những tiêu chí mà ban lãnh đạo bệnh viện đưa ra một
cách nhanh chóng và hiệu quả. ..

IV. TỔNG KẾT

Từ kết quả đã khảo sát và việc phân tích tính thiết thực này. Tôi đã mạnh
dạn đưa ra một ý tưởng về một hệ thống quản lý bệnh nhân, có khả năng thay
thế
hoàn chỉnh hệ thống mà chúng ta đã có với các chức năng hoàn toàn giống với
công tác quản lý bệnh nhân của bệnh viện cộng thêm những chức năng có thế
tiết kiệm thời gian, khả năng xử lý chính xác, nhanh nhạy và đầy hiệu quả.

12


Luân văn cuối khoá

Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện
CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

I.


PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KÊ HỆ THỐNG

1. Lựa chọn hướng phân tích

Khi phân tích thiết kế hệ thống ta có thể chọn một trong hai hướng là
hướng chức năng và hướng dữ liệu. Trong đề tài này tôi lựa chọn phân tích theo
hướng chức năng. Với cách tiếp cận này, chức năng được lấy làm trục chính của
quá trình phân tích và thiết kế, tiến hành phân tích trên xuống có cấu trúc.

Các bước thực hiện:

-

Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng

13


Luân văn cuối khoá
*

Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện

Cập nhật thông tin
+ Cập nhật hồ sơ cán bộ

+ Cập nhật chuyên môn

+ Cập nhật chức vụ


14


Luân văn cuối khoá

Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện

+ In giấy nhập viện
+ In phiếu thanh
toán
4. Biểu đồ phân cấp chức năng

Là một loại biểu đồ diễn tả sự phân rã dần dần các chức năng từ đại thể
đến chi tiết. Mỗi nút trong biểu đồ là một chức năng, và quan hệ duy nhất
giữa các chức năng, diễn tả bởi các cung nối liền các nút, là quan hệ bao
hàm.
như vậy biểu đồ phân cấp chức năng tạo thành một cấu trúc cây.

15


Luân văn cuối khoá

Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện
Quản lý bênh nhân

I
1

Câp nhât thông tin


Thống kê - In ấn

Xử lý thông tin

Câp nhât HS CB

Lâp phiếu khám

Câp nhât chức vu

Lâp hồ sơ nhâp

Câp nhât CM

Lâp hồ sơ bênh án

Câp nhât HS BN

Lâp đơn thuốc

Câp nhât T-H-X

Lâp phiếu tam ứng

Câp nhât bênh

Lâp phiếu SDDV

Câp nhât thuốc


Lân 2Ĩấv xuất viên

í

Thống kê
In phiếu khám
In đơn thuốc
In giấv nhâp viên
In phiếu dich vu
In phiếu thanh toán
In phiếu xuất viên

Câp nhât p - GB
Câp nhât dich vu
Câp nhât vât tư V
Câp nhât K- PK
(Chú giải:

Sơ đồ phân cấp chức năng
K - PK: Khoa - Phòng khám

16

I


Luân văn cuối khoá

Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện


a. Mức ngữ cảnh
Là mức tổng quát nhất được xây dựng ở giai đoạn đầu của quá trình phân
tích và được dùng để vạch ra biên giới của hệ thống cũng như buộc người phân
tích, thiết kế phải xem xét các luồng dữ liệu bên ngoài hệ thống, ở mức này
người phân tích chỉ cần xác định được các tác nhân ngoài của hệ thống và coi
toàn bộ các xử lý của hệ thống là một chức năng, trong biểu đồ chưa có kho dữ
liệu.

Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

- Mức đỉnh
Dựa vào sơ đồ phân cấp chức năng ở mức 2 để tách các chức năng thành
các chức năng con trên cơ sở tôn trọng 4 nguyên tắc sau:

17


Luân văn cuối khoá

Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện

Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

c. Mức dưới đỉnh
Từ 3 chức năng cơ bản đuợc mô tả ở biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh, ta
tiến hành phân rã thành các chức năng con chi tiết ứng với biểu đồ phân cấp
chức

18Luận văn cuối khoá_____Quẩn lý bệnh nhân trong bệnh viện

* Cập nhật thông tin

c<
5c
c
<
«
'Ọ

X
Bệnh nhân

19


Luân văn cuối khoá

Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện

20


Luận
Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện________________
viện
Luân văn cuối khoá_____Quẩn

khoá
6. Mô hình thực thể và các thuộc tính

Thông hoá
kê theo
a.* Chuẩn
lượcyêu
đồcầu
co sở dữ liệu
Chuẩn hoá là quá trình khảo sát các danh sách thuộc tính và áp dụng một
tập các quy tắc phân tích vào các danh sách đó, chuyển chúng thành một dạng
mà:

- Tối thiểu việc lặp lại (cùng một thuộc tính có mặt ở nhiều thực thể).
- Tránh dư thừa (các thuộc tính có giá trị là kết quả từ tính toán đơn giản

Căn cứ quá trình khảo sát đã phân tích ở trước, thống kê danh sách các
thuộc tính và tiến hành chuẩn hoá như sau:

Kho
21
22


Luận
khoá_____Quẩn lý
Luận văn
văn cuối
cuối khoá_____Quản
khoá_____Quẩn

lý bệnh
bệnh nhân
nhân trong
trong bệnh
bệnh viện
viện
Mã phòng bệnh
Mạch
Ngày
Nhiệt độ
Huyết áp

Mã phòng bệnh

Giới tính BN
Địa chỉ cụ thế

Ngày

Mã xã 4

DiễnMạch
biến
Nhiệt
độ
Y lệnh

Giới

tính


BN

Địa chỉ cụ thế
Mã xã

Bảo hiểm y tế

Cân nặng

Huyết
Giờ áp
Cân nặng

Nhịp thở

Nhịp thở

Tên dịch vụ

Buổi

Buổi

Giá

Mã dich vu

Mã vât tư
Tên vật tư

Giá
Đơn vị
Mã khoa
Tên khoa
Ghi chú
Chế độ ăn

Chế độ ăn

Mã bênh án

Yêu cầu

Yêu cầu

Mã bệnh nhân

Diễn biến

Diễn biến

Mã cán bộ

Y lệnh

Y lệnh

Mã bệnh

Giờ


Giờ

Mã phòng
Mã phòng bệnh

Bảo hiểm y tế
Mã dich vu
Tên dịch vụ
Giá
Mã vât tư
Tên vật tư
Giá
Đơn vị
Mã bcnh nhân

Mã giường

Mã khoa

Tên vị trí

Ngày nhập

Mã đơn
Mã thuốc
Mạch

Mã khoa
Tên khoa

Ghi chú

23
24


Luận văn cuối khoá_____Quẩn lý bệnh nhân trong bệnh viện

25


Mã thuốc
Tên thuốc
Giá
đơn vị
Mã cơ auan
Tên cơ quan
Điện thoại
Địa chỉ
Mã bênh nhân
Mã cơ quan
Mã tỉnh
Tên tỉnh
Mã huvên
Mã tỉnh
Tên tỉnh
Mã xã
Tên xã
Mã huyện
Mã tỉnhLuân văn cuối khoá

Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện

Mã phòng
Mã bênh


phòng

bênh

Tên phòng bệnh
Mã khoa


chuyên

môn

Tên chuyên môn
Ghi chú
Mã chức vu
Tên chức vụ
Ghi chú
Mã đơn thuốc
Mã đơn
Mã bênh nhân

Mã vât tư
Số lượng
Ngày
Mầ
Mã bệnh nhân
Mã bệnh
Mã đơn
Ngày
26
27


Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện
Luân văn cuối khoá
Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện
Luân văn cuối khoá
1. Bảng CANBO (MACB, TENCB, GIOI TINH, NGAYSINH, MACM,
Bảng BHYT (MABN, SOTHE, NGAYCAP, NGAYHHAN)
MACV,
Mã đơn
Mã thuốc

VITRI, MAVT)

Số lượng
dùng
Liều dùng
Chỉ định
Mã bênh
Tên bệnh

5. Bảng BENHNHAN (MABN, TENBN, GIOITINH, NGAYSINH,
Ghi chúDIACHI,
MAXA, BHYT, DAU)

Bảng CHUCVU (MACV, TENCV, GHICHƯ)

Bảng CHUYENMON (MACM, TENCM, GHICHU)

28
29


Luận văn cuối khoá_____Quẩn lý bệnh nhân trong bệnh viện
Luận văn cuối khoá_____Quẩn lý bệnh nhân trong bệnh viện

12. Bảng PHONGKHAM (MAPHONG, TENPHONG, GHICHU)

Bảng DICHVU (MADICHVƯ, TENDICHVU, GIA)

13. Bảng THUOC (MATHUOC, TENTHUOC, GIA, DONVI)

Bảng KHOA (MAKHOA, TENKHOA, GHICHU)

10.Bản2
BảngCO
PHONGBENH
TENPHONGBENH, MAKHOA)
- BN (MACO.(MAPHONGBENH,
MABN)


11.Bảng
BảngCOQUAN
PHONG_BENH
(MAPHONG,
MABENH)
7.
(MACQ,
TENCQ, DTACHĨ,
DTENTHOAT)
30
31


Luận văn cuối khoá_____Quẩn lý bệnh nhân trong bệnh viện
Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện
Luân văn cuối khoá
15. Bảng HUYEN (MAHƯYEN, TENHUYEN, MATINH)

19. Bảng VATTƯ (MAVATTU, TENVATTU, GIA, DONVT)
16. Bảng XA (MAXA, TENXA, MAHUYEN, MATINH)

20. Bảng BENHAN (MABA, MABN, MABENH, MAKHOA,
MABUONG,
17. Bảng PHIEUKHAM (MABN, MAPHONG, KETLUAN, MACB,
MAGIUONG)
NGAY,
MABENH)

14. Bảng TINH (MATĨNH, TENTĨNH)


18. Bảng DONTHUOC (MADOA, TENDON, LOAIDON)
32
33


Luân văn cuối khoá

Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện

21. Bảng BENH
(MABENH, TENBENH, GHICHU)
LIEUDUNG,
CHIDINH)

2. Bảng BN_KHOA (MABN, MAKHOA, NGAYNHAP)
25. Bảng GIUONGBENH (MAPHONGBENH, MAGIUONG, TENGIUONG, GIA)

23. Bảng CAPTHUOCNT (MA, MABN, MABENH, MADON, NGAY)
26. Bảng SƯDƯNGDV (MABW, MABENH, MADICHVU, YEUCAU, KETQUA)

24. Bảng DONTHUOCCHITIE (MADON, MATHUOC, SOLUONG,
34
35