ba điểm a b c nằm trong một điện trường đều có cường độ điện trường 200v m

ba điểm A, B, C nằm trong một điện trường đều có cường độ điện trường 200V/m. A, B,C là ba đỉnh của tam giác vuông tại A?

ba điểm A, B, C nằm trong một điện trường đều có cường độ điện trường 200V/m. A, B,C là ba đỉnh của tam giác vuông tại A, có AC song song với đường sức điện trường chiều từ A đến C cùng chiều với đường sức từ AC=15cm. Hiệu điện thế giữa hai điểm C, B là:

A.  UCB=30V

B.  UCB=-30V

C.  UCB=40/3V

D.  không xác định.

Đáp án   B