Tác giả: votrongxinh

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

4 votes
0 answers
217 views
3 guys 1 hammer là gì - Nghĩa của từ 3 guys 1 hammer

3 guys 1 hammer có nghĩa là trước khi tôi đến "định nghĩa", chỉ cần nghe điều này: không bao ...

5 votes
0 answers
8 views
Pti trong tài chính là gì

Tập đoàn điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới Orsted tiếp tục cho thấy quyết tâm xưng bá ...

votrongxinh
đăng 2 tháng trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA