Tác giả: mrthuyet2020

Đã đăng: 3 câu hỏi

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 4 1 tại điểm có hoành độ x0 1 có phương trình là
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 4 1 tại điểm có hoành độ x0 1 có phương trình là

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = {x^4} - 6{x^2} - 1) tại điểm có hoành độ (x = - 1) là: A. B. C. D. viết phương trình ...

Price list from suppliers Sample
Price list from suppliers Sample

DescriptionPLU: SF138Create a Price List for a Supplier with a valid from date. When processing Purchase Orders and Invoices for this Supplier, these prices will be used as the default.The switch ...

Dàn ý nghị luận về trò chơi điện tử lớp 8
Dàn ý nghị luận về trò chơi điện tử lớp 8

Nghị luận về trò chơi điện tử, game online lớp 8, 9 hay nhất                Hướng dẫn làm bài văn nghị luận về trò chơi điện tử lớp 9 lớp 8, vấn ...