Tác giả: le_hoaikute

Đã đăng: 2 câu hỏi

Cách viết hóa đơn có 2 loại thuế suất
Cách viết hóa đơn có 2 loại thuế suất

Ông Lập hỏi, theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, công ty ông có cần tách thành hai hóa đơn, hóa đơn các hàng hóa được giảm thuế được hưởng ...

Trung tâm công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có cơ cấu ngành đa dạng nhất
Trung tâm công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có cơ cấu ngành đa dạng nhất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Địa lí 12 Đề bài Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp ...