Tác giả: dang_dung3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 4 câu hỏi

6 votes
0 answers
26 views
sopitas là gì - Nghĩa của từ sopitas

sopitas có nghĩa là súp ví dụ

dang_dung3
đăng 1 tuần trước
7 votes
0 answers
224 views
sooyoung là gì - Nghĩa của từ sooyoung

sooyoung có nghĩa là danh từ) - Có thể cho rằng các thành viên bí ẩn nhất của chín thành viên ...

dang_dung3
đăng 1 tháng trước
5 votes
0 answers
20 views
Ott trong ngân hàng là gì

Tại Việt Nam, OTT được biết đến một cách rõ nét từ năm 2012, với sự phổ cập mạnh mẽ ...

2 votes
0 answers
43 views
Văn nghị luận sách la người bạn lớn của con người

Sách có một tầm quan trọng to lớn đối với đời sống của nhân loại. Chính vì vậy, ...

dang_dung3
đăng 3 tháng trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA