Tác giả: Drducbmt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

3 votes
0 answers
47 views
Cho hình lăng trụ đứng có là tam giác vuông cân Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Câu hỏi: Cho lăng trụ đứng tam giác\(AB C. ABC\)có đáy là một tam giác vuông cân tại\(B\),\(AB = ...

Drducbmt
đăng 2 tháng trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA