Tác giả: DrDanghit

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

8 votes
0 answers
114 views
Sách học từ vựng tiếng Anh cho người mất gốc

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến trên toàn cầu. Nhiều bạn muốn học tiếng Anh nhưng ...

DrDanghit
đăng 1 tháng trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA