As to là gì

Thầy ơi, em thắc mắc câu này:

The FDA reviews the preclinical research data and then makes a decision  whether to allow the clinical trials to proceed.
(A) out of
(B) because of
(C) as to
(D) up to

Mong thầy giải đáp. Em cảm ơn.

As to nghĩa là về nhé em.

makes a decision as to whether to allow
= ra quyết định về việc liệu có nên cho phép

Video liên quan