Artists là gì

Nghĩa của từ artist - artist là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
        Danh từ
1. nghệ sĩ
2. họa sĩ