Ao hồ, sông, suối là gì

giúp mình với mọi người ơi

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

A

chọn A