Analysis ToolPak VBA là gì

Analysis ToolPak / Analysis ToolPak  VBA

Dùng Analysis ToolPak đối với các phân tích phức tạp, thống kê, chẳng hạn như hồi quy, tần suất, lấy mẫu và Kiểm tra z. Cũng có các các hàm VBA đặc biệt sẵn có để sử dụng với Analysis ToolPak.

       Trợ giúp cho Analysis ToolPak / Analysis ToolPak VBA

Công cụ Tiền tệ Euro

Bổ trợ Công cụ Tiền tệ Euro cung cấp các công cụ để làm việc với euro và các đơn vị tiền tệ quốc gia của các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) đã áp dụng đồng euro.

       Trợ giúp cho Công cụ Tiền tệ Euro

Office Phần bổ trợ của Microsoft Dynamics AX

Sử dụng phần bổ trợ này để nhập dữ liệu vào Microsoft Dynamics AX hoặc xuất dữ liệu từ Microsoft Dynamics AX sang sổ làm việc Excel được liên kết linh động với các bảng trong Microsoft Dynamics AX. Bạn cũng có thể tạo Excel mẫu để chia sẻ với những nhân viên khác.

       Trợ giúp cho phần bổ trợ Dynamics AX

Power Map

Power Map là một công cụ trực quan hóa dữ liệu ba chiều (3-D) cho phép bạn xem thông tin theo nhiều cách mới. Bạn có thể tìm ra thông tin phân tích mà bạn có thể không xem được trong bảng và biểu đồ hai chiều (2-D) truyền thống.

       Trợ giúp cho Power Map

Power Pivot

Dùng các Power Pivot thực hiện phân tích dữ liệu mạnh mẽ và tạo các mô hình dữ liệu phức tạp. Với Power Pivot, bạn có thể chia nhỏ lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, thực hiện phân tích thông tin nhanh chóng và chia sẻ kiến thức dễ dàng.

       Trợ giúp cho Power Pivot

Power Query

Dùng Power để Query dễ dàng khám phá và kết nối đến dữ liệu từ các nguồn dữ liệu công ty và công cộng. Điều này bao gồm khả năng tìm kiếm dữ liệu mới, cũng như các khả năng dễ dàng chuyển đổi và kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu để bạn có thể tiếp tục phân tích nó trong Excel.

       Giới thiệu về Power Query trong Excel

Power View

Power View là một trải nghiệm khám phá, ảo hóa và trình bày dữ liệu mang tính tương tác, hữu ích cho việc lập báo cáo không thể thức trực quan.

       Trợ giúp cho Power View

Trình cập nhật Báo cáo QuickBooks

Sử dụng phần bổ trợ này để cập nhật báo cáo QuickBooks đã lưu khi làm việc Excel.

       Trợ giúp cho Trình cập nhật Báo cáo QuickBooks

Bộ giải

Bộ giải là một chương Excel bổ trợ khác mà bạn có thể dùng cho phân tích nếu-thì. Dùng Bộ giải để tìm giá trị (tối đa hoặc tối thiểu) tối ưu cho công thức trong một ô  gọi là ô mục tiêu  tùy thuộc vào ràng buộc hoặc giới hạn trên giá trị của ô công thức khác trong một trang tính.

       Trợ giúp cho Bộ giải

Chẩn đoán Bảng tính

Dùng bổ trợ Chẩn đoán Bảng tính để so sánh và phân tích các sổ làm việc, các trang tính riêng lẻ, các ô và nhiều nữa.

       Trợ giúp cho Chẩn đoán Bảng tính

Tổ chức Nhóm (TFS) Add-In

Sử dụng phần bổ trợ Team Foundation để thêm hoặc sửa đổi các mục công việc của Team Foundation từ bên Excel.

       Trợ giúp cho Bổ trợ Team Foundation