7 km 5 hecta mét bằng bao nhiêu mét

Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi 7km 5hm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích khu rừng đó với đơn vị đó là mét vuông, là héc - ta

Bạn đổi ra xong tính nửa chu vi. Tính chiều dài, chiều rộng thì tính theo tổng và tỉ số. Tính xong rồi thì tính diện tích

Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi 7km 5hm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích khu rừng đó với đơn vị đó là mét vuông, là héc - ta

Được cập nhật 18 tháng 12 2020 lúc 5:29

Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi 7km 5hm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích khu rừng đó với đơn vị đó là mét vuông, là héc - ta?????

Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi 7km 5hm, chiều rộng bằng 2\3 chiều dài .Tính diện tích khu rừng đó với đơn vị đo là mét vuông,là héc ta.

Được cập nhật 23 tháng 3 2020 lúc 11:32

Đổi:\(7km5hm=75hm\)

Khu rừng đó có nửachu vi là:

\(75:2=37,5hm\)

Chiều rộng của khu vườn là:

\(37,5:2+3\times2=15hm\)

Chiều dài của khu vườn là:

\(37,5-15=22,5hm\)

Diện tích của khu vườn là:

\(15\times22,5=337,5hm^2=337,5ha=3375000m^2\)

Đáp số: 3375000 m2

3375000 m2 nhé

=3375000 nha bạn^_^

Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi 7km 5hm,chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Tính diện tích khu rừng đó với đơn vị đo là mét vuông,là héc-ta?

Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi là 7km 5hm, chiều rộng bằng\(\frac{2}{3}\)chiều dài. Tính diện tích khu rừng đó với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.

7km5hm=7500m

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

7500:2=3750(m)

Chiều dài hình khu rung chữ nhật là:

3750:5*3=2250(m)

Chiều rộng khu rừng hình chữ nhật là:

3750-2250=1500(m)

Diện tích khu rừng hình chữ nhật là:

2250*1500=3375000(m2)

=3,375ha

Đáp số:3375000m2

3,375ha

Ai thích môn toán thì kết bạn với tui.

Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi 7km 5hm,chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Tính diện tích khu rừng đó với đơn vị đo là mét vuông,là héc-ta.

Đổi: 7km 5hm =75hm

Sơ đồ:

Chiều dài: _ _ _

Chiều rộng: _ _

Nửa chu vi là:

75:2=37,5(hm)

Tổng số phần bằng nhau là:

3+2=5(phần)

Chiều dài là:

37,5:5*3=22,5(hm)

Chiều rộng là:

37,5-22,5=15(hm)

Diện tích khu vườn đó là:

15*22,5=337,5(hm2)

=3375000 m2

Đ/s:.............................

Đổi 7 km 5 hm = 75 hm

Nửa chu vi là:

75 : 2 = 37,5 (hm)

CR là:

37,5 : (2+3) x 2 = 15 (hm)

CD là:

37,5 - 15 = 22,5 (hm)

Diện tích HCN là:

15 x 22,5 = 337,5 ( hm2) = 3375000 m2

7km5hm=7500m

Nửa chu vi là:

7500:2=3750(m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

3750:(2+3)x3=2250(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

3750-2250=1500(m)

Diện tích khu rừng đó là:

2250x1500=3375000(m2)

Đổi 3375000m2=337,5hm2

Đ/S:3375000m2

337,5hm2

Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi 7km5hm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích khu rừng đó với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.

Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi 7km5hm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích khu rừng đó với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta

Được cập nhật 24 tháng 12 2020 lúc 23:39

nửa chu vi khu rừng là:

12,6 : 2 = 6,3 (km)

quy đồng mẫu số hai phân số:

1/2 = 3/6

2/3 = 4/6

vậy tỉ số của chiều dài và chiều rộng là 3/4

tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

chiều dài khu rừng là:

6,3 : 7 x 4 = 3,6 (km)

chiều rộng khu rừng là:

6,3 - 3,6 = 2,7 (km)

diện tích khu rừng là:

3,6 x 2,7 = 9,72 (km2)

9,72 km2 = 972 ha.

đáp số: 9,72 km2.

972 ha.

Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi 7km5hm, chiều rộng bằng 2 3 chiều dài. Tính diện tích khu rừng đó với đơn vị đo là mét vuông, là héc ta

Bạn ơi, mik thấyhình như đề bài bị sai.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 7 km 5 hecta mét bằng bao nhiêu mét