5m3dm bằng bao nhiêu dm

Bài 44 : Luyện tập

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Bài khác

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5m 3dm = dm

    9m 2dm = dm

    8dm 1cm = . cm

b) 7m 12cm = cm

    4m 5cm = . cm

    3m 2dm = . cm 

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : 1dm = 10cm; 1m = 100cm rồi đổi các số về cùng một đơn vị đo.

Lời giải chi tiết:

a) 5m 3dm = 53dm 

    9m 2dm = 92dm

    8dm 1cm = 81cm

b) 7m 12cm = 712cm

    4m 5cm = 405cm

    3m 2dm = 320cm

Bài 2

 Tính :

a) 25dam + 42dam

    83hm 75hm

    13km ⨯ 5 

b) 672m + 314m

    475dm 56dm

    48cm : 6 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị đo vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 25dam + 42dam = 67dam

    83hm 75hm = 8hm

    13km ⨯ 5 = 65km

b) 672m + 314m = 986m

    475dm 56dm = 419dm

    48cm : 6 = 8cm

Bài 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số đo độ dài nhỏ hơn 5m 15cm là :

A. 505cm           B. 515cm          C. 550cm             D. 551cm. 

Phương pháp giải:

- Đổi 5m 15cm về số có đơn vị xăng-ti-mét.

- So sánh rồi chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

Ta có : 5m 15cm = 515cm

Mà 505cm < 515cm.

Chọn đáp án A. 505cm.

Bài 4

Ba bạn An, Bình, Cường thi ném bóng. An ném xa 4m 52cm, Bình ném xa 450cm, Cường ném xa 4m 6dm. Hỏi :

a) Ai ném được xa nhất ?

b) Cường ném được xa hơn An bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

Phương pháp giải:

- Đổi các số về cùng đơn vị đo xăng-ti-mét.

- So sánh rồi trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Ta có :

An ném : 452cm

Bình ném : 450cm

Cường ném : 460cm.

a) Cường ném xa nhất.

b) Cường ném xa hơn An số xăng-ti-mét là:

        460 452 = 8 (cm)

                 Đáp số : 8cm. 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay
Báo lỗi - Góp ý