5 mét vuông 7 đề xi mét vuông bằng bao nhiêu cm vuông

530 đề xi mét vuông bằng bao nhiêu cm vuông

Được cập nhật 18 tháng 1 lúc 18:47

53000 nha bạn

530dm2=53000cm2

29,83 mét bằng bao nhiêu mét bằng bao nhiêu cm

13,5 mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông

giúp mình đi

Được cập nhật 22 tháng 11 2020 lúc 18:54

29,83m=2983cm

13,5m\(^2\)=1350dm\(^2\)

29,83 m=2983 cm

13,5m2=1350 dm2

Đúng 100%k mik đi^_^

ban chua tra loi xong ma

8 và 26 phần 100 đề xi mét vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông

Được cập nhật 26 tháng 12 2017 lúc 20:09

8\(\frac{26}{100}\)m2=\(\frac{826}{100}\)m2= 826 dm2

2 mét vuông=bao nhiêu xăng ti mét vuông

7 mét vuông 8 đề xi mét vuông =bao nhiêu đề xi mét vuông

400 xăng ti mét vuông =đề xi mét vuông

4 tấn 5 tạ =kg

1/2 ngày=giờ

Được cập nhật 3 tháng 8 lúc 10:33

các bạn ơi giúp mình với

2 m2=20000 cm2

7m2 8dm2=708 dm2

400 cm2=4dm28

4,tấn 5 tạ=4500kg

1/2ngày= 12giờ

400cm2=4dm2

ba mét vuông bốn trăm năm mươi sáu đề xi mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông

3 m2456 dm2= 7,56 m2

Có thể sai hoặc đúng , hem chắc :))

3m2456dm2= 7,56 m2

Một hình chữ nhật có chu vi là 42 cm nếu tăng chiều rộng thêm 3 đề xi mét đồng thời giảm chiều dài đi 4 đề xi mét ra được hình vuông Hỏi diện tích của hình chữ nhật là bao nhiêu mét vuông

= 98 ( m2)

hok tốt

2 phần 5 mét vuông bằng bao nhiêu đề-xi-mét vuông ? giúp mính với nha

Được cập nhật 17 tháng 3 lúc 19:13

0,4 nha

\(\frac{2}{5}m^2=40dm^2\)

Học tốt

2/5 m2= 40 dm2

chúc hok tốt

245 dm2 : ......m2 bằng bao nhiêu vậy mọi người

dm2 là đề-xi-mét-vuông nha

còn m2 là mét-vuông nha

2, 45 m2

\(245dm^2=2,45m^2\)

cảm ơn bạn nha^^

chúc bạn học tốt(:

Cho hình vuông ABCD có AB = 6m. Hỏi diện tích hình vuông ABCD bằng bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

5 mét vuông 7 đề xi mét vuông bằng bao nhiêu cm vuông

Một hình chữ nhật có chiều dài 4 dm , chiều rộng bằng 12 cm 5 mm . Hình đó có diện tích bao nhiêu đề xi - mét vuông

Được cập nhật 11 tháng 7 2018 lúc 12:30

12 cm 5mm = 1, 25 dm

S HCN là : 4 x 1, 25 = 5 ( dm2)

đ/s:...........

Đổi 12 cm 5mm = 1,25 dm

Diện tích hình chữ nhật đó là :

4 x 1,25 = 5 (dm2)

Đáp số : 5 dm2

_Chúc bạn học tốt_

Đối 12 cm 5 mm = 1,25 dm

Diện tích hình chữ nhật đó là:

4 x 1,25 =5 (dm2)

Đ/S: 5 dm2

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 5 mét vuông 7 đề xi mét vuông bằng bao nhiêu cm vuông