3km2 bằng bao nhiêu dam2

3 km2 40 dam2 = .... dam2

phải bằng 3000040 dam2 chứ mk hk thấy đáp án nào đúngĐáp án :
D nha : 30040 dam2Đổi : 3km2 = 30000 dam2
30000 + 40 = 30040 dam2
Vậy ta chọn D .