3 mét vuông 62 dm vuông bằng bao nhiêu mét vuông

3m vuoong12 dm vuông= 3,12... 23....=0,23m vuông 5728m vuông=0,5728... 4m vuông 5dm vuông=4,5.... 40dm vuông =0,40.... 2070.....=0,2070 ha 7m vuông 2036....=7,2036m vuông 2435...=24,35 m vuông 412m vuông = 0,0412... 5.....134cm vuông= 5,0134 m vuông 407 cm vuông= 0,0407.... 2m vuông 76...=2,0076m vuông nhớ chỉ điền đơn vị đo nha.

3 m² 12 dm² = 3,12 m²

23 dm² = 0,23 m²

5728 m² = 0,5728 ha

4 m² 5 dm² = 4,05 m²

40 dm² = 0,40 m²

2070 m² = 0,2070 ha

7 m² 2036 cm² = 7,2036 m²

2435 dm² = 24,35 dm²

412 m² = 0,0412 ha

5 m² 134 cm² = 5,0134 m²

407 cm² = 0,0407 m²

2 m² 76 cm² = 2,0076 m²

Chúc học tốt!!!

Đáp án:23hm bằng 0,23 m vuông

5728 m vuông bằng 0,5728 km

4m vuông 5dm vuông bằng 4,5 m

40 dm vuông bằng 0,40 dam

2070 dam bằng 0,2070 ha

7 m vuông 2036dm bằng 7, 2036 m vuông

2435cm bằng 24,35m vuông

412 m vuông bằng 0,0412 km

5 0134cm vuông bằng 5,0134 m vuông

407 cm vuông bằng 0,0407 hm

2m vuông 76 mm 200076 m vuông

Giải thích các bước giải: