3 đề xi mét bằng bao nhiêu mm

m, dm, cm, mm là  các đơn vị đo chiều dài mà chúng ta thường gặp, nhưng nếu các bạn quên cách đổi  giữa các đơn vị m, dm, cm, mm, vậy mời các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới  đây để nhớ lại cách chuyển 1m bằng bao nhiêu dm, cm, mm nhé.

3 đề xi mét bằng bao nhiêu mm

Dưới đây bài viết  chia sẻ đến các bạn các đơn vị m, dm, cm, mm và 1m bằng bao nhiêu dm, cm, mm, mời  các bạn cùng theo dõi.

Đơn vị m, dm, cm, mm là gì?

  • m là viết tắt của từ mét (meter)  là đơn vị đo khoảng cách, một trong 7 đơn vị cơ bản trong hệ đo lường quốc tế  (SI).
  • dm là viết tắt của đêximét, đây là một đơn vị  đo chiều dài trong hệ mét, được suy ra từ đơn vị cơ bản mét. Một đêximét bằng  1/10 mét.
  • cm là viết tắt của xen-ti-mét hay xăng-ti-mét, đây là một khoảng cách bằng  1/100 mét.
  • mm là viết tắt của milimét, đây là một khoảng  cách bằng 1/1000 mét.

1m bằng bao nhiêu dm, cm, mm?

3 đề xi mét bằng bao nhiêu mm

Thứ tự từ đơn vị  m đến mm sẽ giảm dần như sau m > dm  > cm > mm. Từ đơn vị m khi đổi sang đơn vị thấp hơn sẽ bằng 10 lần  đơn vị sau. Như vậy:

  • 1m = 10dm
  • 1m = 100cm
  • 1m = 1000mm
3 đề xi mét bằng bao nhiêu mm
  • 1dm = 10cm
  • 1dm = 100mm
  • 1cm = 10mm

Ngược lại 1dm =  0.1m; 1cm = 0.01m; 1mm = 0.001m;

Cách chuyển từ m sang dm, cm, mm

Cách 1: Tính trực tiếp

Chuyển m sang dm  các bạn nhân số m với 10.

Ví dụ: 6m = 6 x 10 = 60 dm.

Chuyển m sang cm  các bạn nhân số m với 100.

Ví dụ: 6m = 6 x 100 = 600cm.

Chuyển m sang mm  các bạn nhân số m với 1000.

Ví dụ: 6m = 6 x 1000 = 6000mm.

Cách 2: Sử dụng Google

Chuyển m sang dm,  các bạn nhập ?m = dm (trong đó ? là số m) và nhấn Tìm kiếm.

Ví dụ: Nếu các bạn muốn chuyển 6m sang dm thì các  bạn nhập 6m = dm và nhấn Tìm kiếm, kết  quả sẽ được hiển thị.

3 đề xi mét bằng bao nhiêu mm

Chuyển m sang cm,  các bạn nhập ?m = cm (trong đó ? là số m cần chuyển) và nhấn Tìm kiếm.

Ví dụ: Nếu các bạn muốn chuyển 6m sang dm thì các  bạn nhập 6m = cm và nhấn Tìm kiếm,  ngay lập tức kết quả sẽ được hiển thị.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 3 đề xi mét bằng bao nhiêu mm