2dm7cm bằng bao nhiêu cm

mot hinh chu nhat co chieu dai 2dm 7 cm ,chieu rong bang 1|3 chieu dai.tinh chu vi va dien tich hinh chu nhat do

Được cập nhật 2 tháng 5 lúc 9:11

Đổi \(2dm7cm=27cm\)

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

\(27x\frac{1}{3}=9\left(cm\right)\)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

\(\left(27+9\right)x2=72\left(cm\right)\)

Diện tích chình chữ nhật đó là:

\(27x9=243\left(cm^2\right)\)

đổi 2dm7cm=27cm

chiều rộng:27:3=9

cv:(27+9)x2=72(cm)

dt:27x9=261(cm2)

đổi 2dm 7cm=27cm

chiều rộng hình CN là

27x1:3= 9(cm)

chu vi hcn:

(27+9)x2=72(cm)

S hình CN

27x9= 243( cm2)

Đ/S;

mot hinh chu nhat co chieu dai 27 cm.chieu rong bang 1/3 chieu dai.tinh chu vi va dien tich hinh chu nhat do.

chiều rộng HCN là:

27 x 1/3 = 9 (cm)

Chu vi HCN là:

( 27 + 9 ) x 2 = 72 (cm)

Diện tích HCN là:

27 x 9 = 243 (cm2)

chiều rộng :9cm

chu vi:72cm

diện tích:243cm2

chu vi : 72 cm

diện tích: 243 cm2

Mot hinh chu nhat co chieu dai 4/5 m ,chieu rong bang 3/4 chieu dai.tinh chu vi va dien tich hinh chu nhat do

Được cập nhật 12 tháng 3 2017 lúc 11:55

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

4/5*3/4=3/5 (m)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(4/5+3/5)*2=14/5 (m)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

4/5*3/5=12/25(m2)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(4/5+3/4)x2=47/20(m)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

4/5x3/4=3/5(m2)

ta lấy : 4/5 : 3/4 = 16/15(chiều rộng )   rồi ta đã có chiều dài là 4/5 , chiều rộng là 16/15 . vậy ta tinhs chu vi