2dm5cm bằng bao nhiêu cm

Đổi 2dm5cm = .. cm

A. 25

B. 205

C. 2005

D. 5

Được cập nhật 11 tháng 4 lúc 11:10

Chọn A

2dm5cm=.....cm

Được cập nhật 13 tháng 2 2017 lúc 0:13

= 25cm

2 dm 5 cm = 25 cm.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

\(2dm5cm=25cm\)

Ai thấy tớ đúng thì tích tớ nha , tớ sắp lên hạng 20 rồi ( giúp tớ nha )

k nha

diện tích của hình bình hành có độ dài cạnh đáy bằng 2dm5cm chiều cao bằng 12 cm là bao nhiêu cm ?

3dm8cm+2dm5cm-14cm=

Được cập nhật 24 tháng 2 2017 lúc 20:12

Đổi 3dm8cm = 38 cm

2dm5cm = 25 cm

38 cm + 25 cm - 14 cm = 49 cm

Đ/S ; 49 cm

đổi 3dm8cm=38cm

2dm5cm=25cm

38cm+25cm-14cm=49cm

k mình nha

cảm ơn bạn

Đổi:3dm8cm=38cm;2dm5cm=25cm

38cm+25cm-14cm=63cm-14cm=49cm nha!

Một diện tích xung quanh của một hìnhlập phương có cạnh 2dm5cm là

thế nào nữa câu hỏi đâu

A 100 m vuông

B 100 dm vuông

C 2500 cm vuông

D 2500 cm vuông

giúp với

TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH THANG BIẾT:

A) ĐỘ DÀI 2 ĐÁY LÀ 2dm5cm VÀ 13cm ; CHIỀU CAO LÀ 14cm

Được cập nhật 18 tháng 1 lúc 20:57

Đổi 2dm5cm=25cm

Diện tích hình thang là:

(25+13)*14:2=266(cm2)

một hình tứ giác có độ dài lần lượt là: 1dm,6cm, 2dm5cm, 3dm, 2dm9cm vậy chu vi hình tứ giác đó bằng bao nhiêu ...... dm

5232323232323232333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

cho mk hỏi: Một hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là:2dm5cm,30cm, 4,5dm. Chu vi của hình tam giác là... cm.Cảm ơn

Giải

Đổi: 2dm5cm = 25cm

4,5dm = 45cm

Chu vi của hình tam giác đó là:

25 + 30 + 45 = 100 ( cm )

Đ/S:

59,5cm nhé bạn

1 hình hộp chữ nhật có chiều rộng là 34 dm , chiều dài 2dm5cm . Tính chiều dài , chu vi đáy và diện tích toàn phần biết diện tích xung quanh là 38,5 dm vuông

Bạn sửa đề đi đề sai rồi

1+ 1 = 2

Chúc bạn học tốt !!!

tính diện tích xung quanh ,diện tích toàn phần. và thể tích của một hình lập phương làm bằng bìa cạnh 2dm5cm

a) khi hộp có nắp

b) khi hộp không có nắp

giải rõ

Được cập nhật 28 tháng 3 2018 lúc 20:03

2dm5cm = 25cm

Diện tích xung quanh hình lập phương:

4 x 25 x 25 = 2500 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương khi có nắp:

6 x 25 x 25 = 3750 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương khi không có nắp:

5 x 25 x 25 = 3125 (cm2)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 2dm5cm bằng bao nhiêu cm