2dm2cm bằng bao nhiêu cm

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m6dm = ... m

b) 2dm2cm= ... dm

c) 3m7cm= .... m

d) 23m13cm= ....m

Cảm ơn nhiều!!!

a . 8,6

b . 2,2

c. 3,07

d . 23,13

cảm ơn bằng cách cho mình nha

a . 8,6      b . 2,2    c . 3,07   d . 23,13

\(a.8m6dm=8,6m\)

\(b.2dm2cm=2,2dm\)

\(c.3m7cm=3,07m\)

\(d.23m13cm=23,13m\)

8,6 dm

2,2 dm

3,07 m

23,13 m

8,6 M

2,2 DM

3,07 M

23,13 M

CHÚC BẠN HỌC TỐT

Cảm ơn các bạn , các bạn giải mấy bài mới mình mới đăng được không?

a, Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 0,023 a = m2

b, Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: Năm cân rưỡi = ... kg

c, Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 3 giờ rưỡi = ... phút

d, Tính: 78,76 x 9,8 - 234,567 + 45,67

ai xong đầu tiên thì mình sẽ tick

undefined

Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :a) 1,15 =   b)

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack

=

Được cập nhật 3 tháng 1 lúc 19:22

a) 1,15 =

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack

b)

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack

.