2 5 mét vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông

2 phần 5 mét vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

2/5 M3 = 40 ĐỀ XI MÉT VUÔNG (M3 NÀ MÉT KHỐI)

$\frac{2}{5}$ $m^{2}$ = 40 $dm^{2}$