1cm vuông bằng bao nhiêu dm vuông

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

100cm vuông=.......dm vuông     2300cm vuông=......dm vuông   1992dm vuông=....... cm vuông

1dm vuông= ...... cm vuông      45dm vuông=.......cm vuông    9900cm vuông=......dm vuông     10dm vuông 39cm vuông=......cm vuông

5dm vuông 4cm vuông=......cm vuông      12000cm vuông=.......dm vuông            1030cm vuông=.......dm vuông.......cm vuông

2.>,<,=

5dm vuông 30cm vuông......503 cm vuông      3020cm vuông.......18dm vuông 57cm vuông

210cm vuông.....2dm vuông 10cm vuông      1863cm vuông.......18dm vuông 57cm vuông

100 cm vuong =1dm vuong         23 cm vuong =23dmvuong  1992dm vuong=199200 cm vuong

1dm vuong =100 cm vuong         45dm vuong=4500 cm vuong      9900 cm vuong=99 dm vuong

39 cm vuong =39 cm vuong

5dm vuong 4 cm vuong=504 cm vuong    12000 cm vuong=120dm vuong

2

5dm vuong 30cm vuong>503 cm vuong       3020 cm vuong>18 dm vuong 57 cm vuong

210 cm vuong =2dm vuong 10cm vuong      1863 cm vuong>18 dmvuong 57cm vuong

viết số thích hợp vào chỗ chấm 1)72dm vuông=m vuông 48dm vuông=m vuông 2)45 cm vuông=dm vuông 75cm vuông=dm vuông 3)15dm vuông18cm vuông=dm vuông 28dmvuông45cm vuông=dm vuông 4)4cm vuông7mm vuông=dm vuông 9cm vuông 8mm vuông=dm vuông 5)7 m vuông=dam vuông 5m vuôn=dam vuông 6)4dam vuông=hm vuông 6dam vuông=hm vuông

Được cập nhật 17 tháng 1 lúc 20:06

1) 0,72m vuông; 0,48m vuông

2) 0,45dm vuông; 0,75dm vuông

3) 15,18dm vuông; 28,45dmvuông

1]72 dm2=0,72 m2

48 dm2=0'48 m2

2]45 cm2=0,45 dm2

75 cm2=0,0075 m2

3]15 dm2 18 cm2=15,18 dm2

28 dm2 45 cm2=28,45 dm2

4]4cm2 7mm2=0,047 dm2

Có gì mình làm sau:]]

1)0,72 m2

0,48m2

2)0,45dm2

0,75dm2

3)15,18dm2

28,45dm2

4)0,0407m2

0,0908m2

5)0,07dam2

0,05dam2

6)0,04hm2

0,06hm2

CHÚC BẠN HỌC TỐT ! :D

Giúp m gấp với .1dm vuông 35 cm vuông = . cm vuông.

20dm vuông 30 cm vuông=.cm vuông

3075cm vuông = ...dm vuông....cm vuông

5004 cm vuông=dm vuông....cm vuông

142 dm vuông 8cm vuông=cm vuông

Được cập nhật 2 tháng 5 lúc 8:47

\(1dm^235cm^2=135cm^2\)

\(20dm^230cm^2=2030cm^2\)

\(3075cm^2=30dm^275cm^2\)

\(5004cm^2=50dm^24cm^2\)

\(142dm^28cm^2=14208cm^2\)