19 đề xi mét bằng bao nhiêu cm

0,4 Đề xi mét bằng bao nhiêu .mm

Được cập nhật 21 tháng 4 lúc 18:59

0,4dm =40mm nha bn

trong bảng đơn vị đo độ dài ( hoặc bản đơn vị đo khối lượng )

-Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền

- Đơn vị bé bằng 1/10 (hay 0,1) đơn vị lớn hơn tiếp liền

Một hình chữ nhật có chiều dài 4 dm , chiều rộng bằng 12 cm 5 mm . Hình đó có diện tích bao nhiêu đề xi - mét vuông

Được cập nhật 11 tháng 7 2018 lúc 12:30

12 cm 5mm = 1, 25 dm

S HCN là : 4 x 1, 25 = 5 ( dm2)

đ/s:...........

Đổi 12 cm 5mm = 1,25 dm

Diện tích hình chữ nhật đó là :

4 x 1,25 = 5 (dm2)

Đáp số : 5 dm2

_Chúc bạn học tốt_

Đối 12 cm 5 mm = 1,25 dm

Diện tích hình chữ nhật đó là:

4 x 1,25 =5 (dm2)

Đ/S: 5 dm2

8 và 26 phần 100 đề xi mét vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông

Được cập nhật 26 tháng 12 2017 lúc 20:09

8\(\frac{26}{100}\)m2=\(\frac{826}{100}\)m2= 826 dm2

29,83 mét bằng bao nhiêu mét bằng bao nhiêu cm

13,5 mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông

giúp mình đi

Được cập nhật 22 tháng 11 2020 lúc 18:54

29,83m=2983cm

13,5m\(^2\)=1350dm\(^2\)

29,83 m=2983 cm

13,5m2=1350 dm2

Đúng 100%k mik đi^_^

ban chua tra loi xong ma

Một hình chữ nhật có chiều dài 8dm , chiều rộng 12cm 5 mm . Hỏi hình đó có diện tích là bao nhiêu đề - xi - mét vuông ?

Được cập nhật 10 tháng 11 2019 lúc 17:04

Đổi : 8 dm = 800 mm

12 cm 5 mm = 125 mm

Diện tích hình chữ nhật là :

800 x 125 = 100000 ( mm2)

Đổi 100000 mm2= 10 dm2

Đáp số : 10 dm2

12cm 5mm = 0,125 dm.

Diện tích hình chữ nhật đó là:

0,125 x 8 = 1 (dm²)

Đáp số: 1 dm²

8 dm = 800 mm.

12 cm 5 mm = 125 mm.

Diện tích hình chữ nhật là :

800 x 125 = 100000 ( mm2 ) = 10 dm2.

Đáp số : 10 dm2.

Một đề xi mét bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

A. 1 dm = 1 cm

B. 1 dm = 10 cm

C. 1dm = 100 cm

Đáp án B

9,6 mét bằng bao nhiêu đề xi mét

96đề xi mét

9,6 mét =96 đề-xi-mét

Cách đổi như sau: Ta lấy: 9,6mx10=96( dm)

96m = 96dm

chúc bạn học tốt!

0,052 mét khối bằng bao nhiêuđề xi mét khối

Được cập nhật 22 tháng 7 lúc 19:47

= 52 dm3nha !

dễ mà bạn

0,052 mét khối bằng 52 đề xi mét khối

1 gấp bao nhiêu lần 1/10

0,5 mét khối bằng bao nhiêu đề xi mét khối

1 gấp 10 lần 1/10

0,5 mét khối bằng 500 đề xi mét khối

****Học tốt nha********

1 gấp 10 lần 1/10

0,5 m3 =500 dm3

1 gấp 10 lần 10/1

0,5m3bằng 500dm3

chúc bạn học tốt

2 mét vuông=bao nhiêu xăng ti mét vuông

7 mét vuông 8 đề xi mét vuông =bao nhiêu đề xi mét vuông

400 xăng ti mét vuông =đề xi mét vuông

4 tấn 5 tạ =kg

1/2 ngày=giờ

Được cập nhật 3 tháng 8 lúc 10:33

các bạn ơi giúp mình với

2 m2=20000 cm2

7m2 8dm2=708 dm2

400 cm2=4dm28

4,tấn 5 tạ=4500kg

1/2ngày= 12giờ

400cm2=4dm2

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 19 đề xi mét bằng bao nhiêu cm