15dm2 bằng bao nhiêu cm2

Bài 1: Viết số thích họp vào số trống a) 15dm2=...cm2    40dm2=...cm2    3dm2 12cm2=...cm2 b) 2300cm2=...dm2    50000cm2=...dm2    1230cm2=...dm2...cm2 c)21m2=...dm2    2010m2=...dm2   3m2 20dm2=...dm2 d)2000dm2=...m2    10500dm2=...m2   4560dm2...m2...dm2 Bài 2: Điền dấu ( < > =) a)5dm2 7cm2...57cm2    5dm2 7cm2...507cm2    5dm2 7cm2...570cm2 b)2m2 5cm2...2050cm2   2m2 5cm2...20005cm2    2m2 5cm2...20050cm2

Bài 1:

$a) 15dm^2=1500cm^2$

$40dm^2=4000cm^2 $

$3dm^2 12cm^2=312cm^2$

$b) 2300cm^2=23dm^2$

$50000cm^2=500dm^2$

$1230cm^2=12dm^230cm^2$

$c)21m^2=2100dm^2$

$2010m^2=201000dm^2$

3m^2 20dm^2=3020dm^2

$d)2000dm^2=20m^2$

$10500dm^2=105m^2$

$4560dm^245m^260dm^2$

.

Bài 2:

$a)5dm^2 7cm^2 > 57cm^2$

$5dm^2 7cm^2 = 507cm^2$

$5dm^2 7cm^2 < 570cm^2$

$b)2m^2 5cm^2 < 2050cm^2$

$2m^2 5cm^2 < 20005cm^2$

$2m^2 5cm^2 < 20050cm^2$