15dm2 4cm2 bằng bao nhiêu cm2

38m2 25m2 = ....dm2

15dm2 9cm2 = ...cm2

198cm2 = ..dm2...cm2

2080dm2 = ..m2..dm2

3107m2 = ..dam2..m2

( 2 = mét vuông ) ai nhanh ai đúng cho 3 tick

Được cập nhật 4 tháng 8 lúc 12:44

3825dm2

1509cm2

1dm2 98cm2

20m2 80dm2

31dam2 7m2

a}sai đề

b}1509 cm2

c}1dm2 = 98cm2

d}20m2 = 80dm2

e}31dam2 = 7m2

\(38m^225m^2=6300dm^2\)

\(15dm^29cm^2=1509cm^2\)

\(198cm^2=1dm^298cm^2\)

\(2080dm^2=20m^280dm^2\)

\(3107m^2=31dam^27m^2\)

20ha2=.... dam25cm2=......mm213km2=.....ha300m2=.....dam22100dam2=.....hm2900mm2=......cm238m2 25dm2=.....dm215dm2 9cm2=.....cm210cm2 6mm2=.....mm2

Các bạn giúp mình với nha! Tối nay mình phải nộp rồi!

20ha=2000dam2

5cm2=500mm2

13km2=1300ha

300m2=3dam2

2100dam2=21hm2

900mm2=9cm2

38m2, 25dm2=3825dm2

15dm2 9cm2=1509cm2

10cm2 6mm2=1006mm2

Cảm ơn bạn

không có chi :)

Điền số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Mẫu: 7800123m2= 7km280hm20,1 dam223m2=7,800123km2

6km2 23456m2=....km2=....hm2=....dam2=....m2=...km2

5km2 246dam2=...km2=...hm2=...dam2=...m2=..km2

57932cm2=.....m2=...dm2=...cm2=...m2

5,405m2=...m2=...dm2=...cm2=...cm2=...dm2

ai làm nhanh mik tick 3 tick lun

k đi mình làm cho

phan tất khanglừa đảo ít thôi nhớ

8m2 26 dm2 = ........m2

20m2 4dm2= .........dm2

45dm2=.....m2

7m2 7dm2=......cm2

4cm 7mm2= .........mm2

5dm2 9cm2= ........cm2

1/2 ha = ......m2

1/5 km=...........dam2

Được cập nhật 9 tháng 12 2017 lúc 16:05

\(8m^226dm^2=8,26m^2\)

\(20m^24dm^2=2004dm^2\)

\(45dm^2=0,45m^2\)

\(7m^27dm^2=70700cm^2\)

\(4cm^27mm^2=407mm^2\)

\(5dm^29cm^2=509cm^2\)

\(\frac{1}{2}ha=5000m^2\)

câu cuối hình như đề sai!

8m226dm2=8,26m2

20m24dm2= 2040dm2

45dm2=0,45m2

7m27dm2=707000cm2

4cm 7mm2=40,7mm2

5dm29cm2= 50,9cm2

1/2 ha =50000 m2

1/5 kg=20000dam2

đúng thì k cho mik nha

Bổ sung câu cuối,lúc nãy mình nhìn nhầm!

\(\frac{1}{5}km^2=20000dam^2\)

6km2 23456m2=.......km2....hm2..........dam2=..........m2......................km2

5km2 246dam2=.........km2..........hm2..............dam2=,,,,,,,,,,,m2............km2

57932cm2=.........m2................dm2.........cm2=....m2

5,405m2=....m2........................dm2..........cm2................cm2=...............dm2

37805cm2=......m2........dm2.........cm2=..........m2

57950cm2=..............m2.............dm2...................cm2=...........dm2

Được cập nhật 25 tháng 3 lúc 19:44

tra lời hộ mk đi mà >.< hu hu

còn laau

435 dm2 = ............. m2

5506 dm2 = ................ m2

37891 cm2 = .............. m2

90090 cm2 = ................m2

90 km2 5 ha = ................ km2

6ha 930 m2 = ................. ha

18 dam2 8m2 = ............. ha

34 m2 500 cm2 = ............ m2

10 dm2 250 cm2 = .............m2

Giải nhanh giúp mình nha

Tick cho bạn nào nhanh nhất

...

125 dm2=.....m2.....dm2

5dm2 3cm2=......cm2

307dm2=....m2.....dm2

150m2=.....dam2.....m2

các bạn ơi giúp mình với ,mình xin các bạn đấy!!!

thật sự bây giờ mình rất cần ,bạn nào làm đúng và nhanh mình sẽ tick,mình xin đấy!!!!!

125 dm2= 1 m2 25 dm2

5dm2 3cm2= 503cm2

307dm2= 3 m2 7dm2

150m2= 1 dam2 50m2

125 dm2 = 1 m2 25 dm2

5 dm2 3 cm2 = 503 cm2

307 dm2 = 3 m2 7dm2

150m2 = 1 dam2 50m2

HT

125 dm2 = 1m2 25dm2 5dm2 3cm2 = 503 cm2 307dm2 = 3m2 7dm2 150 m2 = 1dam2 50m2

9hm2 = m2 , dm2,dam2

ai nhanh mk tick cho

Được cập nhật 13 tháng 6 2018 lúc 23:17

trả lời:

9hm2=90000m2

9hm2=9000000dm2

9hm2=900dam2

chúc hok tốt

6km2 23456m2=........km2...........hm2.........dam2..........m2=..........km2

5km2 246m2=........km2...........hm2.........dam2=.........m2..........km2

57932 m2= ............m2............dm2..........cm2=...........m2

5,405m2=...............dm2............cm2..........=.............cm2...........dm2

Được cập nhật 5 tháng 2 lúc 20:49

Bạn tự là đi.

bạn tự làm đi , dài lắm

6km2 23456m2=km2hm2dam2m2=km2

5km2 246dam2=km2hm2dam2=km2

57932cm2=m2dm2cm2=m2

5,405m2=m2dm2cm2=cm2=dm2

Được cập nhật 29 tháng 3 2017 lúc 14:53

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 15dm2 4cm2 bằng bao nhiêu cm2