1500dm2 bằng bao nhiêu m2

15m2 =........dm2

12m2 =......cm2

1m2 45dm2 =......dm2

2m2 3dm2 = .........dm2

300dm2 =............m2

160000cm2 =........m2

345dm2 =....m2........dm2

608dm2 =....m2.....dm2

Được cập nhật 20 tháng 12 2016 lúc 0:40

15m2= 1 500dm2

12m2= 120 000cm2

1m245dm2= 145dm2

2m23dm2= 203dm2

160 000cm2= 16m2

345dm2= 3m245dm2

608dm2= 6m28dm2

15m2=1500dm2

12m2=120000cm2

1m245dm2=145dm2

2m23dm2=203dm2

300dm2=3m2

160000cm2=16m2

345dm2=3m245dm2

608dm2=6m28dm2

Chúc bạn học giỏi .

15m2=1500dm2

12m2=120000cm2

1m2 45dm2=145dm2

2m2 3dm2 = 203dm2

300m2=3dm2

160000cm2=16m2

345dm2=3m2 45dm2

608dm2=6m2 8dm2

những câu này dễý mà Hà Anh Ngọc nênđọc kĩđi nhé

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m2= .dm2

400 dm2= .m2

100dm2= m2

2110 m22= dm2

1m2= cm2

15m2= .cm2

10 000 cm2= m2

1dm22cm2= cm2

Được cập nhật 18 tháng 8 lúc 8:54

1m2= 100 dm2

400 dm2= 4 m2

100dm2= 1 m2

2110 m2= 211000 dm2

1m2= 10000 cm2

15m2= 150 000cm2

10 000 cm2= 1 m2

1dm22cm2= 1002 cm2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 15m2= ... cm2

Giải bài 2 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

m2= ... dm2

103m2= ... dm2

Giải bài 2 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

dm2= ... cm2

2110dm2= ... cm2

Giải bài 2 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

m2= ... cm2

a) 15m2= 150000cm2

Giải bài 2 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

m2= 10dm2

103m2= 10300dm2

Giải bài 2 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

dm2= 10cm2

2110dm2= 211000cm2

Giải bài 2 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

m2= 1000cm2

16 cm2 40 dm2 = ... dm2  75m2 3dm2 = ... dm2  8004 cm2 = ... dm2 ... cm2

9 m2 8cm2 = ... cm2      4075 cm2 = ... dm2 ... cm2   902 dm2 = ... m2 ...dm2

Được cập nhật 29 tháng 3 lúc 13:09

16cm240dm2= 40,16dm2

75m2 3dm2= 7503dm2

8004cm2= 80dm24cm2

9m28cm2= 90008cm2

4075cm2= 40dm275cm2

902dm2= 9m22dm2

tk mik nha, mà bài này là toán lớp 5 chứ không phải toán lớp 3 nha

8m2 26 dm2 = ........m2

20m2 4dm2= .........dm2

45dm2=.....m2

7m2 7dm2=......cm2

4cm 7mm2= .........mm2

5dm2 9cm2= ........cm2

1/2 ha = ......m2

1/5 km=...........dam2

Được cập nhật 9 tháng 12 2017 lúc 16:05

\(8m^226dm^2=8,26m^2\)

\(20m^24dm^2=2004dm^2\)

\(45dm^2=0,45m^2\)

\(7m^27dm^2=70700cm^2\)

\(4cm^27mm^2=407mm^2\)

\(5dm^29cm^2=509cm^2\)

\(\frac{1}{2}ha=5000m^2\)

câu cuối hình như đề sai!

8m226dm2=8,26m2

20m24dm2= 2040dm2

45dm2=0,45m2

7m27dm2=707000cm2

4cm 7mm2=40,7mm2

5dm29cm2= 50,9cm2

1/2 ha =50000 m2

1/5 kg=20000dam2

đúng thì k cho mik nha

Bổ sung câu cuối,lúc nãy mình nhìn nhầm!

\(\frac{1}{5}km^2=20000dam^2\)

viet so thap phan :

3m2 62m2=.......m2

4m2 3dm2=....m2

37dm2=...m2

8dm2=.....2

8cm2 15mm2=....cm2

17cm2 3mm2=.....cm2

9dm2 23cm2=.....dm2

13dm2 7cm2=.....dm2

Được cập nhật 31 tháng 10 2017 lúc 19:31

3 m² 62 dm²=3,62 m²

4 m² 3 dm²=4,03 m²

37 dm²=0,37 m²

8 dm²=0,08 m²

8 cm² 15 mm²=8,15 cm²

17 cm² 3 mm²=17,03 cm²

9 dm² 23 cm²=9,23 dm²

13 dm² 7 cm²=13,07 dm²

5m2 3dm2 25cm2=...........cm2

404dm2=............m2 ..........cm2

10400cm2=...........m2.........dm2

12m2 500cm2=...........dm2.

ai làm nhanh nhất mình k cho.

Được cập nhật 7 tháng 12 2019 lúc 10:01

5m2 3dm2 25cm2 = 10325 cm2

404dm2 = 4m2 400cm2

10400cm2 = 1m2 4dm2

12m2 500cm2 = 1205m2

k cho mình nha !!!

a, 50325 m2

b,400m2 0,04cm2

c,1m2 4dm2

d,1205m2

ai là người nhanh nhất vậy.

3ha=..m2

5m27dm2=...dm2

30000cm2=...m2

75000m2=...ha

b,3,9km2=...ha

12,05m2=...dm2

0,125ha=...m2

125dm2=...m2

60ha=...km2

7500cm2=...m2

2.

18km2 6ha=...km2

15m2 126cm2=...m2

b,4m2 7dm2=...m2

18dm2 30cm2=...m2

Được cập nhật 11 tháng 11 2020 lúc 18:59

khó vậy,mình mới học lớp4 thôi

Cx muon r nen nho m.n lam giup,nhanh nhanh nhe,mai mk k cho,bun ngu qua r!:((((

:(((

Ko sao dau de ng khac lam cx dc ma:)))

15m2 = dm2

3m2 42dm2=dm2

7km2 528m2=m2

102m2=cm2

Được cập nhật 5 tháng 1 2018 lúc 16:20

15 m2 = 1500 dm2

3 m2 42 dm2 = 342 dm2

7 km2 528 m2 = 7000528 m2

102 m2 = 1 020 000 cm2

k cho mk nha mk ít điểm lắm !

\(15m^2=1500dm^2\)

\(3m^242dm^2=342dm^2\)

\(7km^2528m^2=700528m^2\)

\(102m^2=1020000cm^2\)

15m2 = 1500dm2

3m2 42dm2= 342dm2

7km2 528m2= 7000528m2

102m2= 1020000cm2

tk mik nhá bn

86m2 25cm2=...m2

3m2 9cm2

360 dm2 45cm2=...m2

45dm2 8cm2=...m2

9dam2 9m2=...dam2

7km2 45m2=...km2

135ha 5m2=km2

giúp e vs , bí quá huhu T_T