10dm2 2cm2 bằng bao nhiêu cm2

Câu 1:10m2 2cm2=.....cm2

Trả lời: 10m^2 2cm^2= 10002cm^2

Học tốt nha

bye️

10m22cm2= 100002cm2

HỌC TỐT !

Bài làm

Câi 1:

10m22cm2= 100002 cm2

# Chúc bạn học tốt #

10dm2 2cm2 = 102cm2

10 m22 cm2= 1002 cm2

tích mik nha !

~ học tốt ~

Jenny Creamy, cm2chứ k p cm mak bn chỉ thêm 1 số 0,

ko ai làm đúng

thé theo bn = b/nhiêu

10m22cm2= 10002cm2

CHÚC BẠN HỌC TỐT

Phải chọn cái nào đây

Bài làm

m2       dm2       cm2

10        00        02

đó, 100002 ms đúng

Ủa,\(cm^2\)hả... Trời nãy giờ tưởng gì, ghiđại vô luôn

ơ, bn hay nhề

Câu 4:Số bảy trăm nghìn tám trăm linh năm viết là :

Câu 5:10dm2 2cm2=......cm2

Giúp mình nhé Thank you

Câu 4 : số bảy trăm nghìn tám trăm linh năm viết là 700,805

Câu 5: 10dm2 2cm2 = 1002 cm2 (1dm2 = 100cm2)

Câu 6: Thank you

kết bạn nhé

1/10m2=..........cm2

1000cm2

1/10m2 = 1000 cm2

L I K E

1/10m2 bằng 1000cm2 nha